Fall
Course name Safe pharmacotherapy in social and healthcare
Course date 30.09.2024 - 10.12.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Katja Åker
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.05.2024 - 22.09.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Safe pharmacotherapy in social and healthcare

30.09.2024 - 10.12.2024

Course description

Tavoite:

Opiskelija

 • hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
 • osaa perustiedot lääkehoidon farmakologiasta, farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta
 • hallitsee lääkehoidon perusteet, lääkkeiden tilaamisen, lääkkeiden jakamisen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamisen
 • luonnollista tietä ja subkutaanisen injektion antamisen
 • osaa aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoidon toteuttamisen
 • hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan
 • osaa ohjata asiakasta ja potilasta lääkehoidossa, lääkehoitoon sitoutumisessa ja itsehoidossa potilaan terveyttä edistävästi
 • osaa toimia lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö:

 • lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilön rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
 • lääkehuollon organisointi, ohjaus ja valvonta, lääke- ja lääkitysturvallisuus
 • farmakologia
 • turvallinen lääkehoitoprosessi ja lääkehoitosuunnitelma
 • lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä ja
 • subkutaanisen injektion antaminen
 • aikuisten, ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä pkv -lääkehoito
 • lääketietokantojen käyttö
 • lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
 • lääkehoidon ohjaus, lääkehoitoon sitoutuminen ja itselääkitys
 • lääkematematiikka

 

Assessment criteria

Tentti H-5, Lääkehoito ja farmakologia muodostavat yhdessä lopputentin. Koko toteutuksen hyväksytty suoritus edellyttää 50% oikein (arvosana T1) tentin kokonaispistemäärästä sekä toteutuksen tehtävien palauttamista ajallaan sekä hyväksyttyä suoritusta.

Toteutuksen arviointi perustuu lopputentin arvosanaan (T1-K5). Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa, ensimmäinen hyväksytty tulos tentistä jää voimaan.

Course info

Lääkehoidon koulutuskokonaisuus toimii peruskoulutuksena lääkehoidosta. Kokonaisuuden suorittaminen tuo perusosaamisen lääkehoidosta ja valmistaa sinua mahdollisiin lääkehoidon täydentäviin opintoihin. Toteutus ei ole tarkoitettu ensihoidon, sairaanhoitotyön, terveydenhoitotyön tai kätilötyön tutkinto-opiskelijoille, he suorittavat vastaavat opinnot tutkinto-ohjelmassaan.

Lääkehoidon ja farmakologian tentin ajankohta ilmoitetaan moodlessa toteutuksen alkaessa.