Spring
Course name Future technologies in security sector
Course date 09.01.2023 - 31.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 27.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Future technologies in security sector

09.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Hallitset teknologisen kehityksen tulevaisuuden näkymät turvallisuusalalla.
 • Ymmärrät tekoälyn, virtuaalimaailman, pilvipalveluiden ja robotiikan tuomat mahdollisuudet.
 • Hahmotat myös hälytyspalveluiden, vartiointipalveluiden sekä tietoturvallisuuden tulevaisuuden teknologiat.
 • Saat kokonaiskäsityksen turvallisuutta lisäävistä teknologioista.
 • Hahmotat suunnitteilla olevia uusia innovaatioita.
 • Ymmärrät “Sinisen meren strategian” mahdollisuuksia turvallisuusalan liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Sisältö:

 • Miten teknologia kehittyy turvallisuusalalla ja mitä mahdollisuuksia se tuo?
 • Millaista uutta teknologiaa turvallisuusala voi hyödyntää tulevaisuudessa?
 • Mitä ovat suunnitteilla olevat uudet innovaatiot?
 • Mitä mahdollisuuksia “Sinisen Meren strategia” voi antaa turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämiselle?

Prerequisites

Ei edellytetä aiempaa osaamista.

Assessment criteria

Arvioinnin perusteet: 

Osaat

 • käyttää johdonmukaisesti uuteen teknologiaan liittyviä ammattikäsitteitä
 • etsiä tietoa teknologiaan liittyvistä tietolähteistä
 • hyödyntää työssäsi keskeisiä turvallisuusalan teknologioita, menetelmiä ja ohjelmistoja
 • käsittää tulevaisuuden turvallisuusteknologiaan liittyvät suuntaviivat sekä ymmärtää siihen liittyvän perusteknologian
 • ymmärtää tulevaisuuden teknologian kehitykseen liittyvät hyödyt ja uhkat.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksototeutus on täysin automatisoitu eli opiskelija pystyy etenemään opintojaksolla haluamassaan aikataulussa.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali tallennetaan opintojakson Learn-alustalle. Etupäässä opiskelumateriaali koostuu luentotallenteista sekä Powerpoint-esityksistä. Täydentävänä materiaalina voi olla erilaisia artikkeleita ja julkaisuja.

Suurin osa materiaaleista pohjautuu englanninkieliseen materiaaliin. Turvallisuuteen liittyvään teknologiaan liittyvää tietoa ei ole juurikaan suomeksi julkaistuna.

Toteutuksen osat:

 • Tulevaisuuden turvallisuusteknologian yleisimmin käytetyt teknologiaratkaisut
 • Etäkäytön aiheuttamat mahdollisuudet ja uhkat (tietoturva/tietosuoja)
 • Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen turvallisuuden edistämisessä
 • Rakennusten tulevaisuuden turvallisuusratkaisut
 • Paloturvallisuustekniikka, kulunvalvonta ja lukitukset, kameravalvonta, murto- ja muut hälytysjärjestelmät, evakuointijärjestelmät jne.
 • Työturvallisuuden parantaminen tulevaisuuden teknologiaratkaisuilla
 • Robotiikan hyödyntäminen tulevaisuudessa
 • Smart City turvallisuuden näkökulmasta
 • AR ja VR käytön mahdollisuudet
 • Turvallisuusalan liiketoiminnan kehittämisen näkymät tulevaisuudessa

Course additional info

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Laskutus:

Lasku lähetetään sähköpostin liitteenä (pdf) koulutuksen alkamisen jälkeen. Huomioithan, että lasku voi päätyä roskapostiin! Hinta 60 €

 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.