Spring
Course name Wind Farm Design Process
Course date 13.03.2023 - 15.06.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Technology HUB, Business HUB
Teacher Toni Lustila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Wind Farm Design Process

13.03.2023 - 15.06.2023

Course description

Kurssilla muodostetaan kokonaiskuva tuulivoimahankkeen suunnittelun eri vaiheista ja keskeisistä sisällöistä. Käsiteltäviä teemoja ovat tuulivoimatekniikan perusteet, hankesuunnittelun vaiheet, kaavoitus ja luvat, tuulivoiman ympäristövaikutukset sekä hankesuunnittelun sidosryhmät. Osana kurssia opiskelija perehtyy valitsemaansa tuulivoimahankkeeseen ja hankkii tästä tietoa itsenäisesti. Opiskelijat osoittavat perehtyneisyytensä laatimalla kurssiportfolion.

Koulutuksen suoritettuasi tunnet tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessin vaiheet ja sisällöt sekä keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

Prerequisites

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. Edellytyksenä on valmius verkko-opintojen suorittamiseen ja kyky ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn. Koulutus sopii energia- ja ympäristötekniikan opinnoista kiinnostuneille tai opintoja jo suorittaville vapaavalintaisena opintosuorituksena.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty.

Course way of working and time table

Toteutustapa:

Kurssi toteutetaan itsenäisenä verkkokurssina. Itsenäistä opiskelua tukevat myös luentotallenteet ja verkkotapaamiset.

 

 

Course info

Verkkotapaamisissa mikrofoni ja web-kamera.

Course enrolment info

Kurssilla on rajoitettu määrä opiskelupaikkoja. Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.