Fall
Course name Working Spanish 1
Course date 12.09.2022 - 11.11.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Virpi Castren
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol

Working Spanish 1

12.09.2022 - 11.11.2022

Course description

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan.
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista

 1. Espanjan maa- ja taloustietoja
 2. Yyleistä työelämästä
 3. Ulkoistaminen
 4. Yritysorganisaatio, tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara)
 5. Työkokous
 6. Etätyö, toivetyö.

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa.

Prerequisites

Huom! Tämä ei ole alkeisopintojakso.

Edeltävät opinnot: espanjan kielen perusteet 1 ja 2 TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, ilmoittaudu suoraan Työelämän espanjaa 2 -opintojaksolle.

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämän jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei toisin päin.

Assessment criteria

 • Arviointiasteikko: 1 – 5.
 • Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen.
 • Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan oppimisympäristö Canvasissa.

Course way of working and time table

 • Toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas. Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille viimeistään syyskuun alussa.
 • HUOM! Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää (esittäytymisessee) määräpäivään ja -aikaan mennessä (19.9. klo 9.00), katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla.
 • Intensiivinen toteutus ajalla 12.9. – 11.11.2022.
 • Joka viikko tehtävävastauspalautuksia
 • Ei pakollisia virtuaali-istuntoja.
 • Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.

Course info

Tarkista edeltävien espanjan-opintojen vaatimukset, tämä ei ole espanjan kielen alkeisopintojakso.

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 -opintojaksolla, joka toteutetaan maalis – toukokuussa 2023.

Course additional info

 • Opiskelualustalle (Canvas) tulee opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät). Canvas-työtila on nähtävissä viimeistään yksi viikko ennen opintojakson alkua.
 • Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
 • Opintojakso alkaa 12.9.2022 ja päättyy 11.11.2022.
 • Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei toisin päin.