Spring
Course name Finnish for Work
Course date 05.02.2024 - 24.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 6 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Peuhkurinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 21.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Work

05.02.2024 - 24.05.2024

Course description

Osaamistavoite

  • Opit puhumaan ja kirjoittamaan erilaisissa työelämän tilanteissa, esim. asiakaspalvelu, tapaamisesta sopiminen, palaverissa keskustelu ja työkavereiden kanssa juttelu
  • Osaat kertoa omasta työstä ja ammatista ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta
  • Ymmärrät työhön liittyviä ohjeita ja osaat kirjoittaa tärkeimpiä työhön liittyviä tekstejä

Sisältö

  • Juttelu työkavereiden kanssa esim. kahvitauolla
  • Työhön liittyvien tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja kirjoittaminen
  • Oman alan sanaston laajentaminen
  • Puhuminen asiakaspalvelutilanteissa (esim. neuvominen, tuotteen esittely)
  • Keskustelu puhelimessa ja sähköpostissa
  • Keskustelu palaverissa
  • Omasta ammatillisesta osaamisesta kertominen

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositeltu: B1-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Arvosana muodostuu tehtävistä ja tentistä (tentti 50 %, kaksi arvioitavaa tehtävää, molemmat 25 %).Sinun pitää tehdä myös muut kurssin tehtävät. Niistä sinun täytyy saada arvosana hyväksytty.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Tehtävien tekeminen itsenäisesti verkossa, lisäksi vapaaehtoisia tapaamisia verkossa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.