Summer
Course name Working Life Finnish, level B1
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Mysheva Veronika
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Working Life Finnish, level B1

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville, joilla on jo noin A2.2-tason kielitaito suomen kielessä. Kurssi on verkkokurssi, jolla on itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Sisältö

  • kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti
  • tekstin- ja puheen ymmärtäminen
  • työelämän tilanteet ja sanasto
  • perus- ja keskitason (YKI 2-3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositeltu A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5 (0 on hylätty.)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

 

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle ja Zoom)

Opiskelija tekee verkkotehtäviä 135 tuntia itsenäisesti. Opiskelija voi osallistua Zoom-luennoille, jotka ovat vapaaehtoisia. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Course info

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin. Zoom-tapaamisia on 3:

  1. 8.6.2023 klo 12.15-13
  2. 15.8.2023 klo 12.15-13
  3. 30.8.2023 klo 12.15-13

Course additional info

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, jotka ovat kielitaitotasolla A2.2 suomen kielessä. Kurssi ei sovellu suomea äidinkielenään puhuville.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.