Summer | Full
Course name Management of Wellbeing at Work
Course date 25.05.2023 - 29.08.2023
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Riitta Kärkkäinen ja Tiina Pennanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 11.05.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Management of Wellbeing at Work

25.05.2023 - 29.08.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida työhyvinvointia strategisen johtamisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä piirteitä. Hän osaa arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Opiskelija osaa arvioida tiimin ja työyhteisön toimintaa työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia menetelmiä, kuten työnohjausta.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen; työyhteisön ja tiimin johtaminen ja kehittäminen; työhyvinvointiin vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät; työssäjaksaminen, psykologinen turvallisuus ja työnimu; työuupumus; varhaisen puuttumisen mallit; työhön paluun tukeminen; työkykykuntoutuksen keinot; työnohjauksen hyödyntäminen.

 

Prerequisites

Tämä on YAMK-opintojakso, jolle voivat osallistua sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijat.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta ja ryhmätentistä 17.8.2023

* Työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät 25.5.-8.6.2023

* Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen 9.6.-10.8.2023

* Työkykyjohtaminen 9.6.-10.8.2023

Teemoja opiskellaan pienryhmissä (4-6 hlö), jotka arvotaan opintojakson alkaessa. Opiskeltaviin teemoihin liittyy verkkoluentoja ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa (Moodlessa). Teemojen lopussa opiskelija tekee itsearvioinnin ja antaa vertaispalautteen hänelle määritellylle opiskelijalle.

Tehtävien tarkemmat päivämäärät ja aikataulutus moodlessa.

Opintojaksoon sisältyy:

* aloitusluento 25.5.2023 klo 13-16.15 Tiina Pennasen Hill

* pienryhmätyöskentely (ryhmä sopii aikatauluista keskenään)

* teemaan liittyvät oppimiskeskustelut: Ryhmä 1. Teema 1 8.6.2023 13-14.30 tai 14.45-16.15 ja Teemat2&3, 10.8.2023 12.30-16.00. Ryhmä 2. Teema 1 8.6. klo 14.45-16.15 ja Teema 2&3 10.8. klo 8.30-11.45 (pienryhmäjako tehdään orietaatioluennolla)

* itse- ja vertaispalaute

* ryhmätentti 17.8.2023 klo 8.30- 10.30Tiina Pennasen Hill

* loppukeskustelu 17.8.2023 klo 10.45-11.45

Tapaamiset verkossa.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.