Non-stop
Course name Management of Wellbeing at Work
Course date 01.02.2024 - 31.07.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tiina Pennanen ja Riitta Kärkkäinen
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Management of Wellbeing at Work

01.02.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida työhyvinvointia strategisen johtamisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä piirteitä. Hän osaa arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Opiskelija osaa arvioida tiimin ja työyhteisön toimintaa työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia menetelmiä, kuten työnohjausta.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen; työyhteisön ja tiimin johtaminen ja kehittäminen; työhyvinvointiin vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät; työssäjaksaminen, psykologinen turvallisuus ja työnimu; työuupumus; varhaisen puuttumisen mallit; työhön paluun tukeminen; työkykykuntoutuksen keinot; työnohjauksen hyödyntäminen.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu yamk-opiskelijoille sekä täydennyskoulutukseksi työelämässä jo oleville.

Assessment criteria

1-5.

Course way of working and time table

Työhyvinvoinnin johtaminen -opintojakso toteutuu verkko-opintoina.

Opintojakso koostuu kolmesta työhyvinvoinnin johtamisen teemasta ja niihin liittyvistä opintosuoritteista

* Työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät

* Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen

* Työkykyjohtaminen

Opintojakso arvioidaan asteikolla 5-1-hylätty.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.