Spring
Course name Developing Work Wellbeing
Course date 11.01.2023 - 06.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Virolainen Ilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Developing Work Wellbeing

11.01.2023 - 06.04.2023

Course description

Työhyvinvoinnin kehittäminen -opintojakso tähtää organisaation työhyvinvoinnin kehittämiseen. Opintojakso lähestyy työhyvinvoinnin kehittämistä sekä strategisesti että käytännönläheisesti. Opintojaksolla tuodaan esille käytännön keinoja miten työhyvinvoinnin kehittämisellä kyetään edistämän organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten työhyvinvoinnilla voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sekä lisätä tuottavuutta. Opintojakso tarjoaa käytännön keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla niin jaksamisen, ilmapiirin, yhteistyön toimivuuden kuin myös työn imun osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää työhyvinvoinnin eri osa-alueet
  • osaa arvioida organisaation työhyvinvoinnin tilaa
  • kykenee kehittämään omaa työhyvinvointia
  • ymmärtää esihenkilön keinot kehittää työhyvinvointia organisaatiossa
  • kykenee kehittämään organisaation työhyvinvointia

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Tentit ja verkkotehtävät

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti (verkossa)