Summer
Course name Well - being at work and ergonomics
Course date 01.06.2023 - 06.08.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anne Rautio
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Well - being at work and ergonomics

01.06.2023 - 06.08.2023

Course description

Opintojaksolla perehdytään työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.

  1. Työhyvinvointi ja ergonomia
  2. Työkuormitus
  3. Työkyvyn ylläpito

Tavoitteet

  • Tiedät mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan ja millaisista tekijöistä se koostuu.
  • Tiedät mitä ergonomialla tarkoitetaan ja millaisista tekijöistä se koostuu.
  • Ymmärrät millaiset tekijät työssä ja työympäristössä aiheuttavat fyysistä kuormitusta.
  • Osaat arvioida oman työskentelyn ja työympäristön aiheuttamaa fyysistä kuormittavuutta.
  • Osaat tehdä tarvittavia muutoksia haitallisen työkuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi oman työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Assessment criteria

Hyl-K5

Course way of working and time table

Virtuaaliopetus, itsenäinen opiskelu

Course info

Tietokone ja verkkoyhteys (firefox, chrome)

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi