Fall
Course name Labour Law
Course date 23.10.2023 - 28.11.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anitta Kurki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 08.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Labour Law

23.10.2023 - 28.11.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
  • Osaa soveltaa säännöksiä käytännön tilanteisiin

Sisältö

  • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
  • Työntekijän ja työnantajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Työelämän tietosuoja
  • Työturvallisuus

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojakso alkaa 23.10.2023 ja päättyy 28.11.2023.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

  • osio 1 = 2.11.2023
  • osio 2 = 15.11.2023
  • osio 3 = 28.11.2023

Course info

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.