Summer
Course name Labour Law
Course date 08.05.2023 - 09.06.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anitta Kurki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 23.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Labour Law

08.05.2023 - 09.06.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää työoikeuden keskeiset käsitteet ja säännökset
 • ymmärtää säännösten liitynnät käytännön tilanteisiin
 • osaa hankkia ja käyttää oikeudellista tietoa erilaisista oikeuslähteistä

Sisältö

 • Työsuhteen alkaminen ja päättyminen
 • Työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Työelämän tietosuoja
 • Yhteistoiminta yrityksissä

Assessment criteria

Opintojakson arviointiperusteet ilmoitetaan Moodlessa ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Opintojaksolla on kolme tehtäväosiota, joihin liittyvien tehtävien sitovat palautuspäivät ovat:

 • osio 1 = 19.5.2023
 • osio 2 = 27.5.2023
 • osio 3 = 7.6.2023

Course info

Oppimateriaali:

1) Hyttinen, M., Korte, A. 2022. Työoikeuden perusteet – Oppikirja. ISBN: 9789528009566

2) Moodlessa julkaistu aineisto.

Oppikirja on oppimistehtävien laatimisessa välttämätön eikä tehtäviä voi laatia ilman kirjaa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.