Spring | Full
Course name Occupational Health and Safety
Course date 09.01.2023 - 21.05.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Leena Lerssi
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.03.2023
Course enrolment info

Occupational Health and Safety

09.01.2023 - 21.05.2023

Course description

Tavoite:

Opiskelija

  • tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä
  • ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:

Vaihe 1: tutustuminen materiaaliin ja verkossa tehtävä tentti.

Vaihe 2: opiskelija kartoittaa työpaikan keskeisiä turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja raportoi ne lyhyesti. Kartoitetulta työpaikalta valitaan kirjallisuudella ja / tai tutkimuksilla perustellen kolme kehitettävää kohtaa, jotka parantavat työhyvinvointia. Näistä tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka arvioinnin suunnittelussa käytetään arviointikirjallisuutta hyödyksi.

Prerequisites

Kurssi soveltuu kaikille YAMK-koulutusaloille. Opintojen suorittamiseen tarvitaan työpaikka, josta kartoitus ja havainnot tehdään. Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Myös työpaikka hyötyy tehtävästä päivitettyjen vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Nonstop-toteutus oman aikataulun mukaan, ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2023 mennessä.

 

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.