Summer | Full
Course name Workplace Skills
Course date 01.05.2024 - 04.08.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Tapio Kari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 14.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Workplace Skills

01.05.2024 - 04.08.2024

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • arvioida omaa sekä henkilöstön roolia ja vastuuta työyhteisön toiminnan kannalta
  • työskennellä tiimeissä erilaisten ihmisten kanssa
  • kehittää työyhteisöä sekä arvioida ja kehittää omia työyhteisötaitojaan

Sisältö:

  • Opintojaksolla perehdytään työelämän muutokseen sekä tämän päivän ja tulevaisuuden työyhteisöihin ja niissä tarvittaviin työyhteisötaitoihin. Opintojakson aikana käyt pienryhmissä verkkokeskusteluja aiheesta, harjoittelet työyhteisötaitoja ja kehitetät omia työyhteisötaitoja itse laaditun suunnitelman pohjalta omassa työyhteisössäsi tai vastaavassa.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä 1.5.-6.5.2024. Muilla tehtävillä myös määräpäiviä. Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta. Loppuraportin palautus 4.8.2024 mennessä.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa olevaa oppimisympäristöä hyödyntäen, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa.

Oma kehittämishanke tehdään omassa työ-,opiskelu tai vapaa-ajan ympäristössä.

Katso tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmasta.

 

Course additional info

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, verkossa käytävissä pienryhmä keskusteluissa sekä kehittämistehtävässä, joka tapahtuu omassa työyhteisössä tai vastaavassa. Yksi tärkeä työyhteisötaito on aikataulujen noudattaminen. Tässäkin opintojaksossa tiimien toiminnan tuloksellisuuden kannalta on tärkeää että kaikki tiimin jäsenet pysvvät annetuissa aikatauluissa ja antavat oman panoksensa tiimin yhteiseen kehittymiseen.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. PAIKAT OVAT TÄYNNÄ!

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.