Fall
Course name Managing organizational citizenship behaviour
Course date 01.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 17.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Managing organizational citizenship behaviour

01.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ja perustella työyhteisötaitojen merkitystä sekä toimivan työyhteisön että tuloksellisuuden näkökulmasta
 • Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
 • Osaat tunnistaa, kuvailla ja arvioida millainen olet johdettavana ja työkaverina
 • Osaat määritellä työyhteisön jäsenten vastuu- ja valtakysymykset

Sisältö:

 • Mitä ovat työyhteisötaidot?
 • Miten työyhteisötaidot vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen? ??
 • Kuinka työyhteisötaitoja johdetaan ja kehitetään?
 • Miten sinua tulisi johtaa – millainen olet johdettavana?
 • Mitä odotat yhteistyöltä – millainen olet työkaverina?
 • Miten tulos syntyy – yksin vai yhdessä?
 • Millaista vuorovaikutusvaltaa työyhteisön jäsenellä on ja miten sitä voi käyttää viisaasti?

Prerequisites

Huomioithan, että opintojen taso on YAMK

Assessment criteria

 • Opiskelija osaa arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
 • Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opintojakson taso on YAMK.

Opintojaksolla on kolme tehtävää. Ei tenttiä. Verkkototeutus.

Opintojakson voi tarvittaessa suorittaa nopeutetussa aikataulussa.

Opintojakson oppimistehtävät liittyvät opiskelijoiden omaan organisaatioon ja työyhteisötoimintaan.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Learnin alustalla oleva materiaali ja luennot.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.