Spring
Course name Managing organizational citizenship behaviour
Course date 24.04.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Managing organizational citizenship behaviour

24.04.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ja perustella työyhteisötaitojen merkitystä sekä toimivan työyhteisön että tuloksellisuuden näkökulmasta
 • Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
 • Osaat tunnistaa, kuvailla ja arvioida millainen olet johdettavana ja työkaverina
 • Osaat määritellä työyhteisön jäsenten vastuu- ja valtakysymykset

Sisältö:

 • Mitä ovat työyhteisötaidot?
 • Miten työyhteisötaidot vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen? ??
 • Kuinka työyhteisötaitoja johdetaan ja kehitetään?
 • Miten sinua tulisi johtaa – millainen olet johdettavana?
 • Mitä odotat yhteistyöltä – millainen olet työkaverina?
 • Miten tulos syntyy – yksin vai yhdessä?
 • Millaista vuorovaikutusvaltaa työyhteisön jäsenellä on ja miten sitä voi käyttää viisaasti?

Prerequisites

Ei edellytetä aiempaa osaamista.

Assessment criteria

Arvioinnin peruste: 

 • Opiskelija osaa arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
 • Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opiskelumateriaali:

Learnin oppimisalustalla oleva materiaali ja luennot

Toteutus:

Opintojaksolla on kolme tehtävää. Ei tenttiä.

Course additional info

Opintojakson taso on ylempi AMK

Toteutus verkko-opintoina.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Laskutus:

Lasku lähetetään sähköpostin liitteenä (pdf) koulutuksen alkamisen jälkeen. Huomioithan, että lasku voi päätyä roskapostiin!

Hinta 60 €

 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.