Fall
Course name Typography
Course date 25.10.2022 - 14.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Juha-Pekka Leppänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Typography

25.10.2022 - 14.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee typografian sanastoa ja typografian peruskäsitteet
  • Tuntee typografian historiaa ja osaa hyödyntää sitä suunnittelussa
  • Pystyy soveltamaan typografisia kontrasteja omassa graafisessa suunnittelussa
  • Tuntee taittotypografian käsitteitä ja sääntöjä ja pystyy soveltamaan niitä suunnittelussa

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään

  • Typografian historiaan
  • Typografian käyttöön eri medioissa
  • typografian tekniikkaan
  • Taittotypografiaan
  • Ja erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa

Prerequisites

Perustaidot graafisen alan suunnitteluohjelman käyttämiseen.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Course info

Huom. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.