Summer
Course name Sleep Health - Exercise and Nutrition as the Keys to Good Sleep
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Partanen-Kivinen Eija
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sleep Health - Exercise and Nutrition as the Keys to Good Sleep

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoite

Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.

Keskeinen sisältö

  • Perustieto unesta ja uniterveydestä
  • Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat
  • Rentoutumisen merkitys hyvään uneen
  • Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla

Prerequisites

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset sekä Liikkumisen suositukset

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa aikataulussa.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat:

  • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
  • Itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa

Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

 

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.