Fall
Course name Stress-recovery balance in athlete’s wellbeing
Course date 03.10.2022 - 20.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jutta Potila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Stress-recovery balance in athlete’s wellbeing

03.10.2022 - 20.12.2022

Course description

Tavoitteet: – Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida – Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin – Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä

Sisältö – Stressi ja palautuminen – Uni ja palautuminen – Ravitsemus

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Numeraalinen arviointi 1-5.

Kiitettävä 5: – Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. – Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. – Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Hyvä 3-4: – Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää joitakin mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. – Opiskelija tietää pääpiirteittäin palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. – Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella joitakin palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Tyydyttävä 1-2: – Opiskelija osaa nimetä joitakin stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää puutteellisesti mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida. – Opiskelija tietää suppeasti palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin. – Opiskelija osaa puutteellisesti selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja ei osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 15.8.2022 tämän sivun yläosassa.