Spring
Course name Athlete's Mental Well-Being and Self-Management
Course date 06.03.2023 - 05.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Maija Hiltunen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Athlete's Mental Well-Being and Self-Management

06.03.2023 - 05.05.2023

Course description

Tavoitteet: – Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa – Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti – Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä

Sisältö: – Kehon ja mielen hyvinvointi – Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen – Itseluottamus ja motivaatio

Prerequisites

Kurssilla ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Numeraalinen arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa luetella joitakin urheilijan hyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita ja osaa selittää pääpiirteittäin niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Opiskelija tunnistaa suppeasti itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja ei osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija ei tunnista itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja selittää puutteellisesti motivaationsa osatekijöitä.

Hyvä 3-4

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden pääasiallisen merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Opiskelija osaa nimetä itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa jossakin määrin suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa selittää itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja osaa luetella joitakin motivaationsa osatekijöitä.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä.

Course way of working and time table

Opintojakson opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-opintoina.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi