Fall
Course name Athlete's mental well-being and self-management
Course date 02.10.2023 - 03.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Maija Hiltunen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 22.09.2023
Enrol
Course enrolment info

Athlete's mental well-being and self-management

02.10.2023 - 03.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa
  • Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti
  • Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä

Sisältö:

  • Kehon ja mielen hyvinvointi
  • Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
  • Itseluottamus ja motivaatio

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Assessment criteria

Arviointi on numeraalinen, 1-5, 0 = hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava. Opiskelu tapahtuu Moodle-alustalla.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).