Non-stop
Course name Athlete’s Career Planning
Course date 29.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Juuso Hassi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.10.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Athlete’s Career Planning

29.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Sisältö: Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Prerequisites

Opinnot suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Course way of working and time table

Non-stop-verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus, ohjauskeskustelu. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Course additional info

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos “Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.