Non-stop
Course name Athlete’s Stakeholder Relations
Course date 29.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Juuso Hassi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.10.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Athlete’s Stakeholder Relations

29.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.

Opinnoissa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Prerequisites

Opinnot on suunnattu tavoitteellisesti urheileville.

Course way of working and time table

Non-stop verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus. Opiskelija voi suorittaa opinnot opintojakson toteutusajan puitteissa oman aikataulunsa mukaisesti.

Course additional info

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos “Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali