Summer
Course name Sports Organisation Management
Course date 11.05.2023 - 10.08.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Olli-Pekka Lehtisalo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 27.04.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Sports Organisation Management

11.05.2023 - 10.08.2023

Course description

Sisältö

Johtaminen osana urheiluliiketoimintaa:

 • Johtaminen ja johtamisjärjestelmät
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Vapaaehtoisorganisaation johtaminen
 • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot
 • Motivointitaidot

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää urheilujohtamisen erityispiirteet ja soveltaa johtamisen teorioita urheilun kontekstissa
 • selittää urheiluorganisaation ja urheilutoimialan talouden suunnittelun erityispiirteet ja käyttää niitä johtamisen ja hallitustyöskentelyn välineinä
 • tulkita ja soveltaa urheilutoimialan juridisten säännösten vaikutuksia taloussuunnittelussa
 • tunnistaa urheilijan ja valmentajan ”maailmat” (toimintatavat ja tarpeet).

Assessment criteria

 • H-5
 • Arvioitava aineisto: Itsenäiset tehtävät 3 kpl, joiden arvosanojen (1-5) keskiarvo on kurssin arvosana.
 • Arvioinnin kohteena ovat kyky soveltaa kurssiin liittyviä sisältöjä ja itsenäisten tehtävien vastausten täsmällisyys eli se, että vastaukset ovat tehtävänantojen mukaisia ja niissä on vastattu kysymyksiin kattavasti.

Course way of working and time table

Alkaa 11.5.2023

Loppuu 10.8.2023

 •  Ajoitus:
  • to 11.5. klo 16-20 Aloitus; urheilu ja brändi, brändijohtaminen, ensimmäisen tehtävän alustus
  • to 25.5. klo 16-20 Tehtävän purku, vapaaehtoisorganisaation johtaminen, leadership, motivointitaidot, henkilöstöjohtaminen, tehtävän 2 alustus
  • to 8.6. klo 16-20 Tehtävän purku, tehtävän 3 alustus, kirjallisuuskatsaus, esimiestyö ja vuorovaikutustaidot, johtamisjärjestelmät
  • to 10.8. klo 16-20, Tehtävän purku, yhteenveto

Opintojakson työmäärä:

 • Opintojakson työmäärä koostuu seuraavista osioista:
  • Teorian lukeminen itsenäisesti ja kirjallisuusreflektion kirjoittaminen
  • Etäopetus: Teams-palaverit, ryhmätöitten työstäminen ja esittelyt (tiedon jakaminen ja rakentaminen)

Course info

Oppimismenetelminä hyödynnetään pääasiassa yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä, kuten

 • kirjapiiri ja tiedon jakaminen ja rakentaminen
 • työelämälähtöiset ryhmätyöt ja niiden esittelyt ja pitchaukset
 • vertaispalautteen antaminen ja itsearvioinnin tekeminen

Kolme johtamiseen ja työyhteisötaitoihin liittyvää tehtävää, jotka alustetaan etäopetuksessa.

Pedagogiset toimintatavat 

 • Innopedagogiikan mukaista urheiluorganisaatiolähtöistä tiedon rakentamista ja reflektoivaa oppimista.
 • Teams-palaverit: ohjaus tapahtuu verkossa
 • Opiskelualustana ItsLearning

Oppimateriaali

 • Johtamiseen ja urheiluorganisaatiossa toimimiseen liittyvä kirjallisuus. Lähtökohtaisesti aiheeseen sopivaa e-kirjallisuutta.

Course enrolment info

Paikkakiintiöt

 • Turun AMK:n omat opiskelijat: 10 paikkaa (Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä. HUOM! Olet saanut paikan opintojaksolta, jos sinut on hyväksytty Pepissä opintojaksolle. Muutoin olet varasijalla.)
 • CampusOnline: 30 paikkaa

Paikat opintojaksolle täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.