Non-stop
Course name New technologies in health care
Course date 24.08.2021 - 21.03.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 19.12.2021
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

New technologies in health care

24.08.2021 - 21.03.2022

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on tarjota tietoa kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja robotiikan hyödyntämisestä potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa sekä oman terveystiedon keräämisessä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten teknologiaa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:

  • terveysalan teknologian innovaatiot ja lainsäädäntö yleisesti tekoäly
  • fyysisen kunnon ylläpito, seuranta ja kuntoutus
  • henkilökohtainen terveydentilan mittaaminen, seuranta ja sähköiset palvelut
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät mobiilisovellukset
  • virtuaalitodellisuus
  • yksilön turvallisuuteen liittyvät teknologiat ja palvelut
  • apuvälineet ja robotit
  • hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät pelisovellukset
  • terveydenhuollon tietojärjestelmät

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty-Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course additional info

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Ennen koulutuksen alkua saat sähköpostiiisi kutsuviestin, jossa on ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Course enrolment info

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain JHL:n jäsenet.

Muut kuin JHL:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan vastaavaan koulutukseen Xamkin avoimen AMK:n koulutuskalenterin kautta. Jos ilmoittaudut koulutuskalenterin kautta, maksat itse koulutusmaksun, vaikka olet yhteistyöammattiliiton jäsen.