Non-stop
Course name Update your way to work: Lean makes your job productive
Course date 01.09.2021 - 31.05.2022
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Suuronen Niina
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 30.04.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Update your way to work: Lean makes your job productive

01.09.2021 - 31.05.2022

Course description

Onko työsi sujuvaa ja eteneekö se aikataulussa? Pystytkö keskittymään olennaiseen vai sisältääkö työsi turhaa tekemistä, aikavarkaita ja esteitä? Ratkaisu on jo tuhansissa organisaatioissa tuloksekkaaksi havaittu ajattelutapa, jonka avulla kehität omaa tai tiimisi työtä sujuvammaksi ja järkevämmäksi.

Lean on ajattelu- ja johtamistapa, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Lean tehostaa toimintatapoja ja parantaa tuloksia, kun laatu ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät. Tällä opintojaksolla tutustut lean-ajattelun perusteisiin ja tärkeimpiin lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä oman työsi johtamisessa ja kehittämisessä.

Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.

Sisältökokonaisuudet

  • Lean-ajattelun perusteet
  • Jatkuvan virtauksen luominen työhön
  • Keskeiset lean-työkalut ja –menetelmät
  • Lean oman työn suunnittelussa ja johtamisessa

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Course way of working and time table

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 – 31.5.2021. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti.

Osallistuja perehtyy itsenäisesti materiaaleihin. Hän osallistuu omaa työtä koskeviin verkkokeskusteluihin ja tekee aihepiiriä koskevia verkkotehtäviä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.

Course info

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.

Course additional info

Esittelyvideo: Uudistuva työ – Lean-ajattelulla työ sujuvaksi

Course enrolment info

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.