Non-stop
Course name Update your way to work: Digital skills for the workplace
Course date 01.09.2021 - 31.05.2022
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Hietanen Aija
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 30.04.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Update your way to work: Digital skills for the workplace

01.09.2021 - 31.05.2022

Course description

Miten on sinun digitaitojesi laita? Onnistuuko pilvityöskentely? Hallitsetko sinä tietoa vai tieto sinua? Viestitkö ja verkostoidutko verkossa? Ovatko omat tietosi turvassa?

Tällä opintojaksolla harjoittelet keskeisiä uudistuvan työn digitaitoja ja opit työtä helpottavia ja tehostavia sovellusohjelmia.

Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.

Sisältökokonaisuudet

  • Tiedonhallinta ja turvallisuus – tietoturva ja -suoja, GDPR, omien tietojen turvaaminen, julkisuus – yksityisyys
  • Viestintä ja verkostoituminen – videoneuvottelut, sosiaalinen media työelämässä ja työelämän some
  • Pilvityöskentely – yhteisölliset työvälineet, yhteiskirjoittaminen, sisällön tuottaminen ja jakaminen
  • Mobiilityöskentely – työtä tehostavat mobiiliapplikaatiot

Opintojakson alussa verkko-opiskelutaitoihin perehdyttävä osuus.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Course way of working and time table

Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 1.9.2021 – 31.5.2022.

Osallistuja perehtyy itsenäisesti verkkomateriaaleihin ja tutoriaaleihin ja suorittaa niiden mukaisia harjoituksia sekä tieto-taitotestejä saaden niistä palautetta. Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone, webbikamera, headset (kuulokkeet ja mikrofoni) sekä älypuhelin.

Course info

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään tietokone, webbikamera, headset (kuulokkeet ja mikrofoni) sekä älypuhelin.

Course additional info

Esittelyvideo: Uudistuva työ – Työelämän digitaitoja

Course enrolment info

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.