Spring
Course name Renewable Energy Technologies
Course date 10.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Seppo Kainulainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Renewable Energy Technologies

10.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää uusiutuvien energioiden merkityksen osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa
 • tietää kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot uusiutuvan energian tuotannossa
 • tietää erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden käytön
 • ymmärtää kiinteistön lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät
 • tuntee pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut

Sisältö

 • Energian tuotanto ja käyttö Suomessa
 • Energia-alan toimintaympäristö
 • Energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit
 • Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttökohteet (mm. bioenergia, aurinkoenergia, tuulivoima)
 • Kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys
 • Kiinteistöjen lämmitysratkaisut ja energiatehokkuus

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson voi toteuttaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti, varsinaista aloitus- tai lopetuspäivää ei ole. Suositeltavaa on, että opintojakso on suoritettuna viimeistään neljän kuukauden kuluttua opintojakson aloittamisesta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.