Fall
Course name Effective interventions in the care of substance abuse customers and their families
Course date 30.08.2022 - 01.11.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Milla Ylitalo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol

Effective interventions in the care of substance abuse customers and their families

30.08.2022 - 01.11.2022

Course description

Opiskelija osaa

 • tarkastella kansallisen päihdetyön palvelujärjestelmän toimijaverkostoa sekä päihdetyön lakeja ja suosituksia suhteessa päihteidenkäytön globaaleihin haasteisiin
 • puuttua riippuvuuden aiheuttamiin haasteisiin ja soveltaa lääkinnällisiä sekä psykososiaalisia menetelmiä niiden vähentämiseksi
 • valita, toteuttaa ja arvioida päihdetyön näyttöön perustuvia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä asiakkaan ja läheisten auttamiseksi
 • ymmärtää eri ikäisten tai erityisryhmiin kuuluvien päihteidenkäyttäjien hoidon erityispiirteitä ja valita niiden perusteella sopivia hoitointerventioita
 • reflektoida omaa ammatillista kasvuaan, toimia aktiivisesti monialaisessa verkostossa sekä edistää päihdetyön kehittämistä asiakaslähtöisesti

Course way of working and time table

 • 30.08.2022 17.00 – 19.00 Aloitus verkossa
 • 01.11.2022 17.00 – 19.00 Päätös verkossa

HUOM. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Sisältö ja sen jaksotus

 • Teema 1: Orientaatio
 • Teema 2: Palvelujärjestelmä
 • Teema 3: Päihdeongelma ja riippuvuus
 • Teema 4: Näyttöön perustuvat menetelmät päihdetyössä
 • Teema 5: Erityisryhmien tarpeet päihdetyössä
 • Teema 6: Minä päihdetyöntekijänä
 • Aikaan ja paikkaan sitomaton työskentely: opiskelija voi edetä ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin (aloitus- ja lopetuskertoja lukuunottamatta)

Course info

Aikaan ja paikkaan sitomaton työskentely (aloitus- ja lopetuskertoja lukuunottamatta)

Course additional info

HUOM. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla 30.8.2022.