Non-stop
Course name Measuring and Effectiveness of Social services
Course date 22.01.2024 - 05.05.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 07.04.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Measuring and Effectiveness of Social services

22.01.2024 - 05.05.2024

Course description

Tavoitteet: • Ymmärrät, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan ja miksi sen arvioiminen on tärkeää sosiaalialan palveluissa ja järjestöissä • Perehdyt vaikuttavuuden arvioinnin prosessiin ja malleihin • Saat valmiuksia kehittää erilaisia mittareita tulosten osoittamiseksi • Osaat seurata vaikuttavuutta asiakasta osallistaen ja vastavuoroisesti työskennellen Sisältö:

• Miten sosiaalipalvelun, hankkeen tai projektin tavoitteita ja toimintaa tulisi suunnitella?

• Mitä tarkoitetaan ohjelmateorialla?

• Miksi mittarit ja systemaattinen tiedon tuottaminen toiminnasta on tarpeellista?

• Miten tuloksia mitataan ja osoitetaan toiminnan vaikuttavuutta?

• Millainen on hyvä vaikuttavuuden mittari sosiaalialalla?

Prerequisites

Assessment criteria

Arvioinnin välineinä käytetään Learn-oppimisympäristön tenttityökaluja, itsearviointia ja keskusteluja.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin, eikä aikataulutettuja tehtäviä ole.

Opintojaksolla käytetään opettajan antamaa materiaalia ja verkkojulkaisuja tai e-kirjoja.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on keskimäärin kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.4.2024.