Non-stop | Full
Course name Tools for violence work and its development
Course date 15.05.2023 - 31.12.2023
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Satu Vaininen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 15.11.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Tools for violence work and its development

15.05.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet

Väkivallan tiedostaminen ja ymmärtäminen moniulotteisesti vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena kulttuurisena ja rakenteellisena ilmiönä. Väkivallan psyykkisten ja sosiaalisten vaikutusten ymmärtäminen, jäsentäminen ja analysoiminen sekä suhteuttaminen omaan ammatilliseen työhön ja oman työn organisaatioon. Ammattilaisten toimintakäytäntöjen ja kulttuuristen merkityksen ymmärtäminen väkivaltaa mahdollistavina ja uusintavina rakenteina. Väkivaltayöhön liittyvä lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmäosaaminen sekä sen jäsentäminen jatkuvasti kehittyvänä käytäntönä.

Väkivaltatyöhön liittyvä kohtaamis- ja ohjausosaaminen ja sen ammatillinen kehittäminen yksilön ja organisaation osaamisena. Väkivaltaan liittyvän trauman tunnistaminen sekä traumaa kunnioittava lähestyminen työntekijän ohjausosaamisen voimavarana ja uudelleentraumatisoitumisen ehkäisijänä. Kehotietoisuuden, kehollisuuden, liikkeen ja toiminnallisuuden hyödyntäminen väkivaltatyön vuorovaikutuksellisen ohjaustyön välineenä traumatyön viitekehyksessä.

 

Sisältö

Väkivalta moninaisena vuorovaikutuksellisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Väkivaltatyön vuorovaikutusosaamisen teoreettiset lähtökohdat. Trauman käsite, trauman vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen. Traumateorian soveltava hyödyntäminen vuorovaikutuksellisen ohjauksen ja kohtaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneiden kohtaamisessa. Kehotietoisuus, liike ja kehollisuus ammatillisen vuorovaikutus- ja ohjausosaamisen välineenä väkivaltaa kohdanneen kohtaamisessa, auttamisessa ja ohjaamisessa. Ohjaus- ja vuorovaikutustyöhön liittyvä lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän kokonaisuus sekä koulutuskäytännöt Suomessa. Väkivallan kohtaamisosaamisen ja väkivaltatyöhön liittyvän tiedon hyödyntäminen organisaation kohtaamisosaamisen kehittämisessä.

 

Prerequisites

Opintojaksolle voivat osallistua mastertason tutkintoa suorittavat.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 15.5 – 31.12.2023.

Opintojakso moodlessa osioina, jotka suoritetaan opiskelijan omassa aikataulussa, mutta tietyssä järjestyksessä.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.