Spring
Course name Coaching-based approach
Course date 16.01.2023 - 30.04.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Juha Niiranen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2022 - 05.01.2023
Enrol

Coaching-based approach

16.01.2023 - 30.04.2023

Course description

Opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintojakso sopii osin työelämässä, yhteistyöprojektissa tai soveltuvassa TKI-hankkeessa suoritettavaksi.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
  • tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
  • osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Ohjaus-ja dialogisuustehtävät arvioidaan suoritettu-täydennettävä, opintojakson kokoava käsitetehtävä arvioidaan 1-5. Opintojakson suoritukset arvioidaan kahden viikon kuluessa palautuksesta.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opintojaksoon sisältyy harjoituksena ohjaus- ja valmennustehtävä. Opintojakso on suoritettava toteutusaikana.

Valmentava työote muodostuu 1 op verkkovalmennuksesta, 1 op itsenäisestä ohjaustehtävästä, 1 op dialogisuus -harjoitteesta sekä 2 op ryhmässä tehtävästä lukupiiriharjoitteesta.

Webinaarien aikataulut:

  • 24.01.2023 12.30 – 15.00
  • 16.02.2023 12.30 – 15.00

Course info

Opiskelijapalautetta:

“Hyvä yleiskuva tärkeään aiheeseen! Erityisen monipuoliset lähdemateriaalit loppuesseeseen, jotta sai varmasti valita itselleen kiinnostavan teeman ja näkökulman.”

“Mahdollisuus valita itse listalta päätösesseen aineisto. Monipuoliset materiaalit. – – “

“Laajasti sovellettavissa oleva kokonaisuus valmennus-ja ohjaustoiminnan perusteista”