Fall
Course name Strenghtening Competence: Communications, English and Swedish (health care and rehabilitation)
Course date 03.10.2022 - 30.11.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Pyrhönen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.09.2022 - 30.09.2022
Implementation plan
Enrol

Strenghtening Competence: Communications, English and Swedish (health care and rehabilitation)

03.10.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet
 •  Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
 • Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
 • Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
 • Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
 • Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
 • Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
 • Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
 • Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
 • Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
 • Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

 • Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
 • Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
 • Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan: hyväksytty – täydennettävä

Kokonaisuuden suorittamiseksi sinulta edellytetään: Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävän suorittamista Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Opintojaksosuoritukset arvioidaan opintojakson päätyttyä.

Oppimista tukeva arviointi opintojakson aikana Saat arvion osaamisen tasosta palautetun tehtävän perusteella. Arviointi annetaan jokaisesta osasta erikseen (Osat Viestintä 2op, Ruotsi 1.5op, Englanti 1.5op). Arvio annetaan asteikolla täydennettävä – 1 – 2 – 3.

Course way of working and time table

Yhteinen aloitustapaaminen verkossa keskiviikkona 5.10.2022 klo 8.00-8.45 Suurin osa tehtävistä on itsenäisesti tehtäviä ja / tai opettajalle arvioitavaksi palautettavia. Opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa chat-alustalla ja yksi vertaisarvioitava tehtävä.

Tehtävät verkossa: Itsearviointi-, esittäytymis- ja loppuarviointehtävä Viestintä: Tehtävien 1-5 palauttaminen, tehtävän 6 hyväksytty suoritus Englanti: Tehtävien 1-3 palauttaminen, tehtävän 4 hyväksytty suoritus Ruotsi: Tehtävän 1 palauttaminen, tehtävän 2 hyväksytty suoritus

Course info

Opintojakso koostuu kolmesta oppisisällöstä:

Viestintä 2op Englanti 1.5op Ruotsi 1.5op

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on palautettu, ja arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakso suoritetaan aikavälillä 3.10.2022-30.11.2022 Moodlessa. Opinnot voi suorittaa pääosin oman aikataulun mukaan. Aikataulutetut tehtävät: Aloitustapaaminen 5.10. klo 8-8.45. Palautteenantotehtävän suorittaminen on mahdollista opintojakson viimeisen viikon aikana.