Spring
Course name Supporting early interaction and promoting family health
Course date 25.01.2024 - 31.05.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Hoffren Päivi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2023 - 15.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Supporting early interaction and promoting family health

25.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Opinnot suoritettuasi

 • osaat perhe-ja voimavaralähtöisen työskentelytavan.
 • osaat varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset käsitteet.
 • osaat kuvata ja perustella varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle auttaessasi perheitä vanhemmuuteen.
 • sinulla on tietoa kiintymyssuhteen ja mentalisaation merkityksestä vauvan ja perheiden vuorovaikutuksessa.
 • osaat perustella ja käyttää vanhempien ohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja toimintatapoja varhaisen vuorovaikutuksen edistämisessä.
 • osaat kuvata ja perustella monitoimijaisen yhteistyön tarvetta ohjauksessa.
 • osaat huomioida eri kulttuureista tulevien asiakkaiden/perheiden tarpeet varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden terveyden edistämisessä.
 • osaat kuvata ja tunnistaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia.
 • ymmärrät varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen ja perheen terveyden edistämisessä.

Sisältö

 • varhaisen vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
 • perhe-ja voimavaralähtöinen työskentely
 • varhaisen vuorovaikutuksen merkitys kehittyvälle lapselle
 • erilaiset kiintymissuhteet
 • mentalisaation merkitys varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa
 • monitoimijainen yhteistyö

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: itsenäinen opiskelu, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, yhteisöllinen keskustelu, vertaisoppiminen. Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.