Fall
Course name The Bases of Early Childhood Education
Course date 18.09.2023 - 03.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Maaranen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The Bases of Early Childhood Education

18.09.2023 - 03.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tuntee varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa ja keskeisiä käsitteitä
  • Saa valmiuksia tukea lasten kehitystä sekä ohjata lasten oppimista
  • Pystyy soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön
  • Saa valmiuksia käyttää havainnointia kasvamisen, oppimisen ja kehittymisen tukena

Sisältö

  • Varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat ja teoriasuuntaukset
  • Leikki ja leikin merkitys lapsille
  • Lähtöisyys ja kontekstuaalisuus varhaiskasvatuksessa
  • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
  • Lapsen havainnointi

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.

.