Non-stop
Course name Calf Management and Welfare
Course date 01.09.2022 - 31.07.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Titta Järveläinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Calf Management and Welfare

01.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija on perehtynyt vasikan fysiologiaan ja käyttäytymiseen.
  • Opiskelija tuntee vasikoiden hoitoprosessit ja niiden vaikutuksen eläinten hyvinvointiin.
  • Opiskelija osaa havainnoida arvioida ja kehittää yrityksen vasikanhoitoprosessia.

Sisältö:

  • Fysiologia
  • Ruokinta ja hoito
  • Käyttäytyminen
  • Hoito-olosuhteet ja rakennukset
  • Terveydenhoito

Prerequisites

Opiskelija on suorittanut lukion biologian opinnot tai hänellä on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opiskelija tuntee Suomen yleiset karjanhoitokäytännöt.

Assessment criteria

Numeroarvio 0-5.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop.

Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.