Summer
Course name Sustainable Purchasing and Logistics
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Huopainen Armi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable Purchasing and Logistics

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka opintojaksolla tutustut hankintatoimeen ja yrityksen logistisiin toimintoihin. Oppimistehtävissä pohdit näitä toimintoja myös vastuullisuuden näkökulmista. Opintojaksolla oppimaasi voit soveltaa eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen pitäen sisällään erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ja verkkotenttejä. Opiskelu tapahtuu täysin verkossa ja opiskelet asiat itsenäisesti materiaaleja hyödyntäen.

Opiskelija tuntee yrityksen keskeiset logistiset toiminnot ja hankintatoimen, kuljetuksen sekä varastoinnin roolit ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen vastuulliselle liiketoiminnalle.

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin sekä verkkotentteihin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Oppimistehtävät ja tentit: Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja. Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.