Summer
Course name Sustainable Purchasing and Logistics
Course date 01.06.2024 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Huopainen Armi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable Purchasing and Logistics

01.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • määritellä yrityksen keskeiset logistiset toiminnot sekä hankintatoimen, kuljetuksen ja varastoinnin roolit ja osaat perustella niiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle.
  • analysoida vastuullisuutta logistiikan näkökulmista.
  • määritellä logistiikan ja hankintatoimen mahdollisuuksia ja haasteita, kuten esimerkiksi tekoälyn ja digiajan käytännön sovellusten hyödyntämistä.

Sisältö

  1. Logistiikan perusteita
  2. Vastuullisuus logistiikassa
  3. Hankintatoimi
  4. Kuljetukset ja varastointi
  5. Muuttuva toimintaympäristö

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin sekä verkkotentteihin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Oppimistehtävät ja tentit: Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja. Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.