Spring
Course name Russian 1
Course date 16.01.2023 - 05.03.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Natalia Bagrova
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Russian 1

16.01.2023 - 05.03.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija

  • hallitsee kyrilliset kirjaimet ja äänneasut
  • osaa kirjoittaa ja lukea venäjänkielistä tekstiä
  • osaa esitellä itsensä ja perheensä suullisesti ja kirjallisesti
  • osaa toimia yksinkertaisella kielellä yleisimmissä arkipäivän kielenkäyttötilanteissa

Sisältö:

  • Kyrilliset aakkoset ja ääntämissäännöt.
  • Tilanteet: esittäytyminen, ammatit, kahvilassa, tervehdykset ja hyvästelyt, tien kysyminen, ruoan tilaaminen, viikonpäivät ja ajan ilmaisu.
  • Kielioppi: myönteiset lauseet, sekä kielto- ja kysymyslauseet preesensissä; substantiivien suku; possessiivipronominit; verbien taivutus preesensissä; sijamuodot (nominatiivi ja prepositionaali); lukusanat.

Prerequisites

Kurssilla ei vaadita edeltävää osaamista. Lähtötaso 0, tavoitetaso A1.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opetus: verkkoluennot, etä- ja kotitehtävät, palautettavat tehtävät. Jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa etäoppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä. Osallistuminen etätoteutuksiin on välttämätön. Etäopitunnit pidetään kerran viikossa Zoomissa.

Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta. Huomioi, että 14 opetuskertaa! Lukujärjestys julkaistaan joulukuun aikana.

Course additional info

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä/Teaching languages: Finnish, English and Russian.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostia, näin varmistat, että saat aloitusohjeet perille.