Spring
Course name Russian 1
Course date 08.01.2024 - 25.02.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Natalia Bagrova
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Russian 1

08.01.2024 - 25.02.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee kyrilliset kirjaimet ja äänneasut
 • osaa kirjoittaa ja lukea venäjänkielistä tekstiä
 • osaa esitellä itsensä ja perheensä suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa toimia yksinkertaisella kielellä yleisimmissä arkipäivän kielenkäyttötilanteissa

Sisältö:

 • Kyrilliset aakkoset ja ääntämissäännöt.
 • Tilanteet: esittäytyminen, ammatit, kahvilassa, tervehdykset ja hyvästelyt, tien kysyminen, ruoan tilaaminen, viikonpäivät ja ajan ilmaisu.
 • Kielioppi: myönteiset lauseet, sekä kielto- ja kysymyslauseet preesensissä; substantiivien suku; possessiivipronominit; verbien taivutus preesensissä; sijamuodot (nominatiivi ja prepositionaali); lukusanat.

****

Learning outcomes: Students are able to

 • read, write and understand Cyrillics
 • read and write short phrases in Russian
 • introduce themselves and their family orally and in writing
 • use simple expressions in everyday communication

Content:

 • Russian letters and pronunciation.
 • Situations: presentation, profession, ordering food in a cafe, greetings and farewells, orientation in the city, the days of the week, time expression.
 • Grammar: affirmative, negative and question phrases in present, nouns gender, possessive pronouns, Present tenses of verbs, grammar cases (nominative and prepositional), numerals.

Prerequisites

Kurssilla ei vaadita edeltävää osaamista. Lähtötaso 0, tavoitetaso A1.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

****

No previous studies are necessary. Starting level 0, target level A1.1. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opintojakson suorittaminen: osallistuminen verkko-oppitunneille, suulliset harjoitukset, ja palautettavat tehtävät suoritettuna. Kurssin loppukoe Moodlessa. Osallistuminen etätoteutuksiin on välttämätön. Etäopitunnit pidetään kerran viikossa Zoomissa.

Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta.

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä.

***

The course can be completed by: participation in online classes, speaking tasks and accepted obligatory tasks. The final exam in Moodle. Online attendance is obligatory.

Look at timetable via implementation plan.

Language of instructions: Finnish, English and Russian.

Course additional info

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä/Teaching languages: Finnish, English and Russian.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisviestit lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 45 €.

***********

Students of the other UAS (Degree students and Open Studies’ path students)  enrol via Ilmoittaudu/Enroll -link. Please, write your student email to the enrollment form. Starting instruction will be sent after the enrollment period.

Others: enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link.  Registration for others starts on 29.11.2023 at 8.00. A quota of places is reserved for Open University of Applied Sciences students. A price is 45 euros.