Spring
Course name Russian 2
Course date 13.03.2023 - 30.04.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Natalia Bagrova
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Russian 2

13.03.2023 - 30.04.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa
  • viestiä selkeästi
  • venäläiseen kulttuuriin liittyviä kohteliaisuusmuotoja
  • selviytyä tavallisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi asioida ravintolassa ja puhua puhelimessa.

Sisältö:

  • Tilanteet: asiointi hotellissa, kahvilassa, ravintolassa, ostokset, asiointi rajanylitystilanteissa junassa, taksin tilaaminen, puhelinkeskustelut, itsestä, perheestä ja vapaa-ajasta kertominen.
  • Kielioppi: adjektiivit yksikössä ja monikossa nominatiivissa, substantiivien monikko, akkusatiivi, verbien taivutus preesensissä, adverbit, verbien imperatiivi, lukusanat 1000 asti.

 

Prerequisites

Edeltävät opinnot Venäjä 1 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.1, tavoitetaso A1.2. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Osallistuminen etätoteutuksiin on välttämätön. Etäopitunnit pidetään kerran viikossa. Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta. Lukujärjestys julkaistaan joulukuun aikana. 14 etäopetustuntia, sen lisäksi noin 52 tuntia itseopiskelua sis. kirjalliset ja suulliset kotitehtävät.

Jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa etäoppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä) ja kurssin loppukoe.

Course additional info

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä/Teaching languages Finnish, English and Russian.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostia, näin saat aloitusohjeet perille.