Spring
Course name Russian 4
Course date 13.03.2022 - 30.04.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Natalia Bagrova
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Russian 4

13.03.2022 - 30.04.2023

Course description

Tavoitteet: opiskelija osaa

  • kirjoittaa lyhyitä arkisiin ja työelämän tilanteisiin liityviä viestejä
  • puhua jokapäiväisistä ja konkreettisista asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa
  • soveltaa venäläisen kulttuurin viestintätapoja omassa viestinnässään.

Sisältö:

  • Kielioppi: datiivi, modaaliverbit, verbien aspekti, substantiivien ja adjektiivien monikkomuodot eri sijoissa.
  • Tilanteet: vierailu venäläisen työkaverin mökille, lahjat ja maljapuheet, asiointi terveysasemalla ja työarkki.

Prerequisites

Edeltävät opinnot Venäjä 3 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.3, tavoitetaso A2.1. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä. Verkko-opetus: osallistuminen Zoom-oppitunneille, etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna.

Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä). katso opetustapahtumat toteutususunnitelmsta; 2) tentti Moodlessa ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin varmistat pääsyn kurssille ja saat aloitusohjeet perille.