Spring
Course name Russian for beginners 1
Course date 08.01.2024 - 13.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB
Teacher Julia Närhi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Russian for beginners 1

08.01.2024 - 13.05.2024

Course description

Tutustut venäjän kielen alkeisiin ja venäjänkieliseen kulttuuriin.

Osaat toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Pystyt käyttämään korrektia venäjän kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Hallitset venäjän kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Ymmärrät Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset kielen perusteita sekä sanastoa ja osaat soveltaa niitä tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

  • Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallisen ja suullisen venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus
  • Kyrilliset aakkoset ja ääntäminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet
  • Kielioppia, mm. persoona- ja omistuspronominit, lukusanat, substantiivien suku, verbin preesenstaivutus, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, päälauseen sanajärjestys

Prerequisites

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Course way of working and time table

Verkkototeutus: 8.1.-13.5.2024, maanantaisin klo 16:00-18:30, Zoomissa.