Summer
Course name Basics of Russian
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 6 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of Russian

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kieleen ja oppii käyttämään kieltä helpoissa arki- ja palvelutilanteissa. Opiskelija myös oppii maan kulttuurista. Alkeiskurssin suoritettuaan: – opiskelija osaa ääntää kielen mukaisesti – opiskelija osaa kielikohtaiset aakkoset – opiskelija osaa tervehtiä – opiskelija osaa nimetä viikonpäivät, vuodenajat ja kuukaudet – opiskelija osaa kertoa itsestään ja esittää tavallisia kysymyksiä – opiskelija osaa kertoa perheestään – opiskelija osaa käyttää numeroita – opiskelija osaa toimia helpoissa palvelutilanteissa esim. kahvilassa ja matkustaessa – opiskelija osaa kertoa ja kysyä kellonaikaa – opiskelija osaa muodostaa lauseita ja kysymyksiä – opiskelija osaa neuvoa ja kysyä tietä – opiskelija osaa käyttää tavallisimmat verbit – opiskelija osaa kuvailla adjektiiveilla ja tietää värit – opiskelija osaa kertoa säästä – opiskelija osaa kertoa harrastuksista – opiskelija osaa kertoa asumisesta – opiskelija hallitsee kieliopin perusrakenteet – opiskelija on tutustunut opintojakson aikana kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin – opiskelija ymmärtää helpohkoja tekstejä Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A1.2.

Prerequisites

Ei tarvita.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduulin ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tavoista ja kulttuurista. Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta.

Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat: – kyrilliset aakkoset – intonaatio – nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet) – tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen – mielipiteen ilmaisu – yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet – perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet – sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää verkkotapaamisia, jotka tallennetaan. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, viisi pakollista tehtävää (kolme kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä, yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

6 opintopistettä vastaa 162 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Lisäksi opiskelija tarvitsee kuulokkeet ja mikrofonin.