Fall
Course name Online interaction in Social and Health Services I
Course date 29.08.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Miia Haapalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Online interaction in Social and Health Services I

29.08.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

 • Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etätyössä
 • Saat varmuutta verkkovuorovaikutukseen ja verkossa tapahtuvaan asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ohjaamiseen
 • Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa
 • Osaat arvioida verkko-ohjauksen ja etävuorovaikutuksen soveltuvuutta potilaan /asiakkaan palveluprosessiin
 • Tunnistat kansalaisen/potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
 • Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimuksia verkossa tapahtuvaan kohtaamiseen liittyen
 • Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa verkkovuorovaikutustilanteissa

Sisältö

 • Etävuovaikutustilanteessa huomioitavat asiat
 • Etävuorovaikutuksen ominaisuudet
 • Erot verrattuna lähikontaktiin
 • Viestintätaidot verkossa
 • Vastaanotto-/arviointitaidot
 • Etävastaanoton ja -ohjauksen suunnittelu
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen edellytykset
 • Huomioitavat asiat tietosuoja/tietoturvanäkökulmasta

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.