Non-stop
Course name Networks and Collaboration in Projects
Course date 01.12.2023 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Clarissa Bingham
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Networks and Collaboration in Projects

01.12.2023 - 30.06.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • selittää ja havainnollistaa 3AMK:n verkostoja
  • tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta

 

Sisältö ja sen jaksotus

MOOCissa perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään MOOCissa myös oman verkostoitumissuunnitelman.

1. Orientaatio Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Johdanto Tässä osiossa orientoidut aihealueen teemoihin piirrosvideon ja tietosisällön avulla.

3. Esimerkkejä EU-verkostoista Osiossa perehdytään erilaisiin EU-tasoisiin verkostoihin sekä kumppanuusohjelmiin lyhyiden tietoiskujen avulla.

4. Esimerkkejä 3AMK-verkostoista Tässä osiossa pääset tutustumaan esimerkkien kautta 3AMK-verkostoihin. Lisäksi pääset perehtymään esimerkkihankkeisiin, joita 3AMK-korkeakoulut ovat toteuttaneet erilaisissa EU:n laajuisissa yhteistyöverkostoissa.

5. EU verkottoituminen & yritykset EU-hankkeissa Tässä osiossa saat konkreetteja vinkkejä verkostoitumiseen sekä hankekumppanien etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin portaaleihin, joiden avulla hankekumppaneiden hakeminen ja löytäminen helpottu. Lopuksi perehdyt yritysten näkökulmaan EU:n tasoisissa yhteishankkeissa.

6. Yhteistyöt ja roolit hankkeen eri vaiheissa Osiossa perehdytään yhteistyön eri tasoihin sekä erilaisiin rooleihin sekä työnjakoon hankkeen eri vaiheissa.

7. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemitoiminta Tässä osiossa tutustutaan osallistavaan kehittämishankkeen suunnitteluun, yhteiskehittämiseen, fasilitointiin ja sen työkaluihin, hankeyhteistyön työkaluun sekä ekosysteemiajatteluun TKI-työssä.

8. Lopputehtävä ja suoritusmerkintä Tässä osiossa pääset tekemään opintojakson lopuksi oman verkostoitumissuunnitelman. Pääset pohtimaan ainakin seuraavaa: Kenen kanssa haluisi verkostoitua, missä ja miten? Mitä tai millaista yhteistyötä verkostoitumisesta voisi seurata/olisi toiveissa seurata? Tässä osiossa voit myös pyytää suoritusmerkinnän MOOCista.

Prerequisites

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla.

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Course way of working and time table

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden DigiCampuksen Moodleen rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Course additional info

Opintojakso on YAMK-tasoinen. Jos haluat amk-opiskelijana osallistua, varmistathan omasta amk:stasi mahdollisuuden hyväksilukea opintojakso tutkintoosi.

Course enrolment info

Saat linkin ja kirjautumisavaimen opintojakson työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Muista tarkistaa myös roskapostikansiot. Jos kirjoitit sähköpostiosoitteesi väärin, etkä saanut viestiä, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.