Non-stop
Course name Videos and Digital Stories Demonstrating Competence
Course date 01.09.2021 - 31.08.2022
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Markus Aalto
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 15.06.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Videos and Digital Stories Demonstrating Competence

01.09.2021 - 31.08.2022

Course description

Tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta. 2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta. 3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia. 4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.

Sisältö:

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti? 2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta? 3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen? 4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla. 5. Videoeditoinnin perusteita. 6. Digitarinat elämään. 7. Harjoitustyö: Oman osaamisen osoittaminen.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty.

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso itse opiskellen.

1.9.2021 – 31.8.2022. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 31.8.2022 mennessä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet moodle-alustalle kirjautumiseen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Course info

Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.

Asiasanat: uraohjaus, urasuunnittelu

Course enrolment info

Opintojakson hinta avoimen ammattikorkeakoulun kautta: 75€