Spring
Course name Phonetics for foreign languages (German)
Course date 25.01.2023 - 12.04.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Phonetics for foreign languages (German)

25.01.2023 - 12.04.2023

Course description

Opiskelija hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta (saksa), osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä ja ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta – saksan kielen fonetiikka

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.