Summer
Course name Phonetics of Foreign Languages for Singers (English)
Course date 01.05.2023 - 31.07.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Juha Karvonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Enrol

Phonetics of Foreign Languages for Singers (English)

01.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Kurssi koostuu kuudesta tuntikokonaisuudesta, joiden puitteessa käydään läpi englannin kielen äännejärjestelmä erityisesti klassisen lauludiktion näkökulmasta. Kurssimateriaali koostuu ääntämisen eri aspekteja esittelevistä videoista sekä britti- että amerikanenglantia sisältäviin, laulukirjallisuudesta otettuihin soiviin esimerkkeihin tutustumisesta sekä lauluteksteihin liittyvistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä.

Assessment criteria

Kirjallisissa, IPA-merkein tehtävissä transkriptiotehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä hahmottaa foneettisia ilmiöitä englannnin kielen näkökulmasta sekä IPA-merkkijärjestelmän hallintaa. Opiskelijan tulee osata erottaa erilaiset vokaalilaadut sekä hallita konsonanttiäänteiden merkitseminen. Suullisessa tehtävässä arvioidaan erityisesti opiskelijan kykyä tuottaa englannin äänteet.

Course way of working and time table

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi sisältää englannin äännejärjestelmään ja klassisen lauludiktioon tutustumista video- ja muun materiaalin avulla. Kurssin suorittaminen tapahtuu palauttamalla kirjalliset, englanninkieliseen laulumusiikkiin liittyvät foneettiset, IPA-merkein tehtävät transkriptiotehtävät sekä suullinen tehtävä Moodlen työtilaan. Opetuskieli on suomi.

Videot ja muu oppimateriaalit sekä tehtävät Moodlen työtilassa; linkki työtilaan ilmoitetaan ennen kurssin alkamista 2.5.2023.

Tehtävät tulee palauttaa mieluiten Moodlessa ilmoitettuina palautuspäivinä.

Kurssiin liittyvät palautustehtävät (5 kpl) 10.5. Tehtävä 1 17.5. Tehtävä 2 24.5. Tehtävä 3 31.5. Tehtävä 4 7.6. Tehtävä 5

Course info

Kurssi koostuu kuudesta tuntikokonaisuudesta, joiden puitteessa käydään läpi englannin kielen äännejärjestelmä erityisesti klassisen lauludiktion näkökulmasta. Kurssimateriaali koostuu ääntämisen eri aspekteja esittelevistä videoista sekä britti- että amerikanenglantia sisältäviin, laulukirjallisuudesta otettuihin soiviin esimerkkeihin tutustumisesta sekä lauluteksteihin liittyvistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä.