Fall | Full
Course name Basics of Cereal Processes
Course date 24.10.2022 - 16.12.2022
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Susanna Peltonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.09.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Basics of Cereal Processes

24.10.2022 - 16.12.2022

Course description

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ja tuntee teollisen viljan prosessoinnin perusteet. Opiskelija tuntee myllyteollisuuden raaka-ainevaatimukset, vastaanottotoiminnot, prosessoinnin ja varastoinnin. Opiskelija hallitsee mallastusprosessin perusvaatimukset. Opiskelija tuntee yleisimmät tuotteet ja tuotantoprosessit raaka-aineen hankinnasta tuotteen jakeluun ja osaa tarkastella prosessia kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tunnistaa tuotannon kriittisiä tekijöitä ja osaa kehittää toimintaa kestävään suuntaan. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy alan trendeihin ja ravitsemukseen.

 

 

Assessment criteria

1-5

Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Nämä arvioidaan numeerisesti (0-5) asteikolla. Kurssin kokonaisarvosana määräytyy osioiden keskiarvosta.

Course way of working and time table

Opinnot koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta, joiden pohjalla on Encyclopedia of grain science -kirja. Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Toteutuksen itsenäiseen etenemiseen suositellaan laadittavaksi aluksi oma etenemissuunnitelma. Erilliset osiot rytmittävät opiskelijan etenemistä ja auttavat opiskelijan oman ajankäytön suunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään seuraavanlaisiin teemoihin:

 • Vilja-alan raaka-aineen hankinta ja logistiikka
 • Vilja-alan trendit ja ravitsemus
 • Mylly- ja mallastusteollisuuden perusperiaatteet.

Course info

Opinnot ovat edettävissä omaan tahtiin itsenäisesti toteutuksen aikana. Oppimisympäristönä toimii moodle. Opintojakso on esitietona leipomo- sekä panimoteknologian opinnoille.

Course additional info

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.