Spring
Course name Virtual Meetings and Webinars
Course date 15.01.2024 - 15.03.2024
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Nina Koivisto
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 11.12.2023
Enrol
Course enrolment info

Virtual Meetings and Webinars

15.01.2024 - 15.03.2024

Course description

Opi avaimet onnistuneen virtuaalitapahtuman toteutukseen. Virtuaalitapahtuman järjestäminen on huomattavasti edullisempaa ja monesti tehokkaampaa kuin perinteisen tapahtuman. Yleisimmin virtuaalitapahtumat ovat joko webinaareja, konferensseja tai verkkokursseja, mutta voivatpa olla myös konsertteja tai muita live-tapahtumia.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa käyttää digitaalisia välineitä virtuaalitapahtumien tuottamisessa & fasilitoinnissa:

 • virtuaalitapahtuman viestintä- & webinaarivälineet
 • virtuaalitapahtuman tuottaminen
 • fasilitointi- & interaktiovälineet
 • etäkokoustekniikka

Huom! Tällä kurssilla harjoitellaan itseohjautuvaa projektityöskentelyä tuotantotiimeittäin – jota nykymaailman ICT-työt ovat.

Sisältö

 1. Virtuaalitapahtumien suunnittelu (Lean Canvas)
 2. Virtuaalitapahtuman markkinointi ja mainonta (Lyyti)
 3. Teknologian hyödyntäminen (Zoom ja Teams)
 4. Sisällöntuotanto (PowerPoint)
 5. Fasilitointi (Kahoot, Ansergarden jne.)
 6. Virtuaalitapahtumat
 7. Raportointi ja evaluointi

Prerequisites

Edeltävyysvaatimuksena hyvät ICT-valmiudet.

Assessment criteria

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelija saavuttaa arvosanaan 1 tarvittavat pisteet tehtävistä, osaa tuottaa, hallita ja fasilitoida virtuaalitapahtumia,  opiskelija osoittaa itseohjautuvuutta sekä projektityötaitoja (esim. ajanhallintataitoja ja osaa toimia ryhmässä).

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelija saavuttaa arvosanaan 3 tarvittavat pisteet tehtävistä,  osaa tuottaa, hallita ja fasilitoida virtuaalitapahtumia hyvin, opiskelija osoittaa omaavansa hyvät itseohjautuvuus- ja projektityötaidot (esim. ajanhallinta- ja ryhmätyötaidot).

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelija saavuttaa arvosanaan 5 tarvittavat pisteet tehtävistä,  osaa tuottaa, hallita ja fasilitoida virtuaalitapahtumia erinomaisesti, opiskelija osoittaa omaavansa erinomaiset itseohjautuvuus- ja projektityötaidot (esim. ajanhallinta- ja ryhmätyötaidot).

Course way of working and time table

ONLINE BLENDED: aloitusluento 16.11. klo 11.00 – 13.45 & opiskelijoiden virtuaalitapahtumat kurssiviikoilla 1, 6 ja 7  klo 11.00 – 13.45 online, muuten virtuaalinen.

 

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (DIG011AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.